Structuurvisie

Gemeenten zijn verplicht één of meer structuurvisies voor hun grondgebied vast te stellen. In een structuurvisie wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting van een gemeente op de lange termijn beschreven. Hierbij kan het, mits voldoende concreet, als basis worden gebruikt voor bovenplanse verevening en het vestigen van een voorkeursrecht. In de praktijk blijkt de structuurvisie bovendien een krachtig instrument om, in samenspraak met relevante partijen en burgers, de toekomst van de gemeente te verkennen.

Een uiteindelijke structuurvisie is de uitkomst van een creatief proces van meerdere actoren. ARA Adviesburo B.V. denkt graag mee over uw structuurvisie op gebied van ruimtelijke ordening, landschap en natuur. In vogelvlucht, of juist op concreet niveau.

MENU