Projectbegeleiding

De milieusector en specifiek het milieubeleid en de wetgeving hieromtrent is door de jaren steeds complexer geworden in Nederland. Daarbij geldt in Nederland het duurzaamheidsprincipe, wat betekent dat bij milieutoepassingen ook goed nagedacht moet worden over de effecten van de toepassing voor toekomstige generaties. Dit betekent dat voor uw project verschillende voorwaarden van toepassing kunnen zijn, welke vooraf inzichtelijk gemaakt moeten worden om de voortgang van uw project te waarborgen.

Door bij aanvang van een project het duurzaamheidsprincipe voor milieu te hanteren kunnen meerwaarden voor milieu en natuur geïnventariseerd en toegepast worden binnen uw project. Daarnaast kan het efficiënt omgaan met bodem en water in uw project leiden tot een besparing van aanleg-, gebruik-, herstel- en/of beheer- en onderhoudskosten.

ARA Adviesburo B.V. helpt u graag om voor uw project in kaart te brengen welke aspecten noodzakelijk en/of zinvol zijn om mee te wegen en  kan voor u het complete begeleidingsproces van contract tot realisatie verzorgen. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw project door te nemen.

MENU