Onderzoek en advies

De kwaliteit van bodem en water staat in direct verband met de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling en gebruik.

Wij doen onderzoek naar de kwaliteit en leveren advies over de mogelijkheden met betrekking tot de wet- en regelgeving, zoals onder meer;

  • (Water)bodeminformatiebeheer: opzetten van bodeminformatiesystemen en bodemkwaliteitskaarten.
  • Monitoring en onderzoek naar de kwaliteit van (water)bodems, grond- en oppervlaktewater en bedrijventerreinen.
  • Advisering met betrekking tot gebruiksmogelijkheden van de grond.
  • Advisering om te voldoen aan wet- en regelgeving en het doorlopen van bijbehorende procedures (meldingen en vergunningaanvraag).
  • Risico-evaluaties water, bodem- en baggerspecie toepassingen.

Heeft u specifieke vragen met betrekking tot toepassingen voor uw project op het gebied van Bodem en Water? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

MENU