Projectbegeleiding

Bij het plannen en realiseren van een project heeft u steeds vaker te maken met complexe wet- en regelgeving, zo ook voor natuur. Daarnaast zijn er vele belanghebbenden (actoren) die in meer of mindere mate belangen kunnen hebben bij uw project waarmee door u rekening gehouden dient te worden.

Het afstemmen van de projectkaders en processen op de geldende wetgeving, maar ook op belangen van actoren op het gebied van natuur is daarmee medebepalend voor de voortgang van uw project. Onvoldoende aandacht voor natuur in het voortraject kan leiden tot stagnatie of zelfs langdurige uitstel van het project en daarmee gepaard gaande kosten. Het bijdragen aan natuurbehoud en ontwikkeling, maar ook het creëren van een groot maatschappelijk draagvlak kan daarentegen voor een groot deel bijdragen aan het succes van een project. Het is daarom altijd zinvol om voor uw project af te wegen welke invloed natuur op uw project kan hebben.

ARA Adviesburo B.V. kan de ecologische projectbegeleiding van uw projecten van begin tot eind verzorgen en u helpen in het creëren van maatschappelijk draagvlak voor uw project. We dragen hierbij niet alleen oplossingen aan, maar begeleiden onze opdrachtgever ook in het afstemmen van deze oplossingen met verschillende actoren, zodat een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak voor het project en de oplossingen gecreëerd wordt.

MENU