Ecologie

Door de jaren heen heeft ecologie een steeds prominentere plaats ingenomen als omgevingsparameter en daarmee ook in verschillende bedrijfssectoren binnen Nederland. Europese richtlijnen, de vertaling hiervan op nationaal niveau en de hoge ruimtedruk in Nederland hebben ertoe geleid dat natuurbehoud en -ontwikkeling belangrijke pijlers binnen de Nederlandse maatschappij zijn geworden.

De spelregels voor natuur zijn vastgelegd in verschillende wetten en beleidsvormen binnen Nederland, waardoor het vaak niet zonder meer duidelijk is waar u voor uw project aan moet voldoen. Vanuit wet- en regelgeving kunnen aanvullende eisen gesteld worden aan uw project. Wij kennen de spelregels van het natuurbeleid en de wetgeving en kunnen deze voor uw project op heldere wijze inzichtelijk maken, zodat u grip krijgt op de voorwaarden waaraan uw project moet voldoen. Op deze wijze komt u niet tijdens de voorbereiding en realisatie van uw project voor onvoorziene verrassingen te staan.

U kunt hier verder een kijkje nemen bij de activiteiten die wij voor u aan kunnen bieden. Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen wanneer u specifieke vragen heeft op het gebied van ecologie, natuur en landschap.

Stel ons vrijblijvend uw vraag!

MENU