Onderhoudsprestatiecontract IJsseldelta en Twentekanalen

Project Meerjarig onderhoud IJsseldelta
Aannemer Combinatie Van den HerikBAM
Opdrachtgever Rijkswaterstaat Oost-Nederland
Disciplines Vergunningen- en ecologiemanagement
Looptijd oktober 2014 – medio 2019

Onderhoud oevers en profiel van de IJssel en Twentekanalen

Via het Onderhoudsprestatiecontract wordt er meerjarig onderhoud gepleegd aan de oevers en het profiel van de IJssel en de Twentekanalen. Hierbij gaat het om allerlei onderhoudswerkzaamheden. Het projectgebied bevat zowel de IJssel als het Twentekanaal en de zijtak daarvan. De IJssel is een aftakking van de Rijn. De rivier meandert van Westervoort (bij Arnhem) via Zutphen, Deventer, Kampen en het Ketelmeer naar het IJsselmeer. Hierbij legt de IJssel een totale lengte van ongeveer 125 km af. Het Twentekanaal loopt vanaf de IJssel bij Eefde (ten noorden van Zutphen) via Goor, Hengelo naar Enschede. Ten westen van Delden heeft het kanaal een aftakking die doorloopt tot Almelo. Door die vertakking spreken we ook wel van het meervoud Twentekanalen. Het hoofdkanaal heeft een lengte van 47 km en de zijtak is 16 km lang.

Aan iedere rivier en kanaal moet regelmatig onderhoud worden gepleegd. Binnen dit Onderhoudsprestatiecontract worden de bomen gekapt die dicht op de oeverlijn staan en de oeverconstructie met de wortels aantasten. De resterende houtopstanden worden waar nodig teruggesnoeid. Tevens worden de kribben en schouwpaden (waar nodig) bijgewerkt, wordt er onderhoud gepleegd aan de bruggen en worden er op de ondiepe gedeeltes van de IJssel (achterstallige) baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Deze onderhouds-werkzaamheden zijn noodzakelijk om de veiligheid en gebruik van de wateren te garanderen.

De opdrachtgever van dit project is Rijkswaterstaat. Zij hebben met dit project het primaire doel het in stand houden van de infrastructuur, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat Dienst Oost Nederland, waterdistrict IJsseldelta en Twentekanalen gedurende een periode van 5 jaar. Door jaarlijks onderhoud uit te voeren wordt de veiligheid bevordert, blijft de vrije doorstroming van het water behouden, de zichtlijnen blijven vrij en de scheepvaart behoudt het zicht op het vaargeul en vaarwegmarkering. Daarnaast zijn de kribben en oevers beter te inspecteren wanneer er zo min mogelijk begroeiing op staat.

ARA Adviesburo B.V. is sinds de tenderfase bij dit project betrokken. Alle vergunningen waarvoor de aannemerscombinatie voor verantwoordelijk is, zijn door ARA Adviesburo B.V. aangevraagd. Tevens wordt er door ecologisch advies zorg gedragen voor een verantwoorde manier van werken. Op de volgende pagina’s kunt u meer lezen over het vergunningenmanagement en het Ecologiemanagement.

Klik hier om meer te lezen van het ecologiemanagement binnen het project Onderhoudsprestatiecontract IJsseldelta en Twentekanalen.

Klik hier om meer te lezen van het vergunningenmanagement binnen het project Onderhoudsprestatiecontract IJsseldelta en Twentekanalen.

MENU