Omlegging Zuid-Willemsvaart

Project Omlegging   Zuid-Willemsvaart (nu: Máximakanaal)
Aannemer Combinatie Willemsunie
Opdrachtgever Rijkswaterstaat
Disciplines Vergunningenmanagement   en ecologiemanagement
Looptijd september 2010 – medio   2015

 

Een uitdagend multidisciplinair project

Van 2010 tot en met 2015 heeft ARA Adviesburo B.V. op het gebied van vergunningenmanagement en ecologie mee gewerkt aan het project Omlegging Zuid-Willemsvaart (nu: Máximakanaal) in dienst van de aannemerscombinatie Willemsunie.

De Willemsunie was een samenwerkingsverband tussen Van Hattum en Blankevoort, KWS infra, GMB Civiel en Van den Herik Kust- en oeverwerken. De Willemsunie realiseerde in opdracht van Rijkswaterstaat een nieuw kanaal van ongeveer 9 kilometer lang tussen de Maas en de bestaande Zuid-Willemsvaart; een flinke uitdaging!

Binnen het project valt:

  • Realisatie van drie aansluitingen, namelijk twee aansluitingen op de Maas en één aansluiting op de bestaande Zuid- Willemsvaart
  • Realisatie van twee sluiscomplexen, namelijk bij Empel en Berlicum
  • Realisatie van zes bruggen voor het wegverkeer over de nieuwe vaart
  • Realisatie van een viaduct in de N279
  • Realisatie van een fietsbrug bij de brug Bruistensingel
  • Realisatie van vier sifons en vijf gemalen in het kader van waterhuishouding, maar ook vismigratie
  • Realisatie van fietspaden en onderhoudswegen (onder andere op de kanaaldijken), en een totale aanpassing van niet-kruisende wegen
  • Het ecologisch en landschappelijk inpassen van het kanaal, waaronder een ecologische verbindingszone aan de oostzijde van het kanaal
  • Realisatie van afschermende voorzieningen
  • Verleggen en verwijderen van kabels en leidingen

In september 2013 werd bekend gemaakt dat het nieuwe kanaal de naam Máximakanaal zal dragen, dit in lijn met de andere “koninklijke” kanalen in Noord-Brabant (Wilhelminakanaal, Julianakanaal en Beatrixkanaal).

Op de volgende pagina’s kunt u meer lezen over onze rol binnen de Willemsunie:

Vergunningenmanagement onder Rijkscoördinatie

Werken aan intensieve samenwerking op natuurgebied

Ecologische meerwaarde creëren

 

MENU