Kribverlaging Waal fase III

Project Kribverlaging Waal fase III
Aannemer Combinatie Van den HerikBoskalis
Opdrachtgever  Rijkswaterstaat
Disciplines Vergunningenmanagement en ecologiemanagement
Looptijd Augustus 2013 – eind 2015

 

Een noodzaak voor droge voeten in de toekomst

Het project Kribverlaging Waal fase III maakt deel uit van het Programma Ruimte voor de Rivier. Dit programma is in werking gesteld omdat de overstromingskans van de Nederlandse rivieren is gestegen. De grote rivieren hebben decennia lang ruimte moeten toegeven, de rivieren zijn ingeklemd met steeds hogere dijken en vlak achter deze dijken is de bodem veelal gedaald en wonen er steeds meer mensen. Daarnaast regent het in en rond het stromingsgebied van de grote rivieren steeds vaker en heftiger. Al deze factoren samen zorgen ervoor dat het Nederlands stromingsgebied van de grote rivieren te maken heeft met toenemende waterdruk. Zonder maatregelen zou dit leiden tot stijgende waterstanden en meer kans op overstromingen.

Binnen het project zijn tussen Wamel en Gorinchem (rivierkilometer 911,5 en 952,6) ruim 250 kribben met ongeveer een meter verlaagd, zodat deze een kleiner obstakel vormen bij hoge waterstanden en de daarmee gepaard gaande afvoer. De kribben kwamen in de afgelopen decennia door de erosiewerking van het water op grote delen van de Waal steeds hoger te liggen in verhouding met de waterbodem, waardoor ze in de loop van de tijd een steeds groter obstakel zijn gaan vormen in de waterafvoer. Tussen Wamel en Ophemert zijn de kribben over een lengte van circa 7 kilometer zelfs volledig verwijderd. In plaats hiervan zijn 2 langsdammen aangelegd; verhoogde dammen die parallel aan de oever liggen, met daartussen een nevengeul met natuurvriendelijke oevers. De aanleg van langsdammen van dit formaat is nieuw en experimenteel in Nederland, wat het project nog uitdagender maakte. Door de aanpassingen van de kribben en inpassing van de langsdammen kan de hoogwaterstand op de Waal met gemiddeld 6 tot 12 centimeter verlaagd worden.

ARA Adviesburo B.V. was van maart 2013 tot eind 2015 in dienst van de combinatie Van den Herik Kust- en Oeverwerken B.V. en Boskalis B.V. op het gebied van ecologie en vergunningenmanagement binnen het project Kribverlaging Waal fase III.

Op de volgende pagina’s kunt u meer lezen over onze rol binnen het project Kribverlaging Waal fase III:

Vergunningenmanagement: de motor in een dynamisch proces

Bescherming van natuur in een dynamisch proces

MENU