Project Groot onderhoud Flakkeese Spuisluis
Aannemer Combinatie Van den HerikSpie
Opdrachtgever Rijkswaterstaat Zee en Delta
Disciplines Omgevings- en vergunningenmanagement
Looptijd Oktober 2015 – medio 2017

 

Grevelingenmeer komt weer tot leven

In een land als Nederland, waar een groot gedeelte van het land onder de zeespiegel is gelegen, is de waterveiligheid van cruciaal belang. Om de zuidwestelijke kust van Nederland te beschermen is er halverwege de vorige eeuw gestart met de deltawerken. Zo is in 1965 de Grevelingendam opgeleverd als onderdeel van de deltawerken. Deze dam heeft het Grevelingenmeer van de Krammer gescheiden en draagt er zo toe bij aan de waterveiligheid voor Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duivenland en West-Brabant.

Naast de waterveiligheid is ook de waterkwaliteit van essentieel belang. Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn dagelijks bezig om de waterkwaliteit te monitoren en waar nodig de kwaliteit te verbeteren. In dit kader werd er in de jaren ’80 de Grevelingendam ook een spuisluis gebouwd, die water van de Grevelingen naar de Krammer kan spuien om zo het zoutgehalte te kunnen reguleren. Na het voltooien van de Brouwersdam was de spuisluis niet meer noodzakelijk en werd deze buiten gebruik genomen.

Naar aanleiding van de afgelopen jaren sterk verminderde waterkwaliteit van het oostelijke deel van het Grevelingenmeer is besloten om de Flakkeese Spuisluis wederom in gebruik te nemen. Uit onderzoeken en monitoring is bekend dat het Grevelingenmeer onder water langzaam aan het sterven is, omdat in de diepere delen van het Grevelingenmeer te weinig zuurstof in het water aanwezig is, waardoor verschillende planten- en diersoorten af- en uitsterven. Door water van de Oosterschelde naar de Grevelingen te spuien zal het zuurstofgehalte in het oostelijke deel van het Grevelingenmeer weer gaan toenemen blijkt uit recente planstudies. Om dit te bewerkstelligen moet de Flakkeese Spuisluis gereed gemaakt worden om tweezijdig te kunnen spuien. Dit betekent dat er aan beide zijden van de sluis werkzaamheden moeten worden verricht, zoals baggerwerkzaamheden, het slaan van nieuwe damwanden en er moet aan de Grevelingenzijde een stortbad gecreëerd worden. Tevens moeten er herstelwerkzaamheden worden verricht aan de oude spui-inrichting en aan het stortbad aan de Krammerzijde.

ARA-adviesburo is vanaf de tenderfase reeds betrokken bij dit project. In de tenderfase adviseerden we op het gebied van vergunningen en ecologie. Vanaf het moment dat het project aan de aannemerscombinatie Van den Herik–Spie was gegund, hebben we vanuit dit kader de ecologische begeleiding en het omgevings- en vergunningenmanagement voor onze verantwoording genomen. Op de volgende pagina’s kunt u meer lezen over het omgevings- en vergunningenmanagement binnen dit project.

Klik hier om meer te lezen over het omgevingsmanagement binnen het project Groot onderhoud aan de Flakkeese Spuisluis

Klik hier om meer te lezen over het vergunningenmanagement binnen het project Groot onderhoud aan de Flakkeese Spuisluis

MENU