Dijkversterking Spui West

Project Dijkversterking Spui West
Aannemer Van den Herik
Opdrachtgever  Waterschap Hollandse Delta
Disciplines Vergunningenmanagement en ecologiemanagement
Looptijd september 2014 – eind 2015

 

In opdracht van Waterschap Hollandse Delta (WSHD) realiseerde aannemer Van Den Herik-Sliedrecht B.V. het project ‘Dijkversterking Spui West’. ARA Adviesburo B.V. voerde namens Van den Herik de coördinatie op het gebied van vergunningen en ecologie uit, zowel tijdens de tenderfase, als tijdens de uitvoering van het project.

Het project omvat een dijkversterking aan de westelijke oever van het Spui op het eiland Voorne-Putten, zuidelijk van Spijkenisse. In de tweede toetsronde van de Toetsing Primaire waterkeringen (2006) is gebleken dat een aantal waterkeringen in het gebied Voorne-Putten niet voldeden aan de wettelijke norm en daarom versterkt moesten worden. De versterking maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarin de Rijksoverheid maatregelen uitvoert om de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen.

Binnen Dijkversterking Spui West is circa 2,8 km aan dijklengte versterkt. De primaire doelstelling van het project is de veiligheid van dit dijktraject voor een periode van 50 jaar te waarborgen. De dijkversterking moest hierbij passen in zijn omgeving, waarbij bestaande functies en waardevolle elementen zoveel mogelijk behouden blijven. De dijkversterking is grotendeels uitgevoerd middels het aanbrengen van een binnenberm (binnendijkse versterking). Bij enkele dijktrajecten is ook de buitenberm verflauwd (buitendijkse versterking) en op een enkele locatie vond de versterking plaats middels het inbrengen van damwanden.

Op de volgende pagina’s kunt u meer lezen over onze rol binnen het project:

Werken in en rond aanwezige natuurwaarden, ook tijdens kritische perioden!

Vergunningenmanagement: van wegafsluiting tot lozing

 

 

 

 

 

 

MENU