Berging van de IJsselkogge bij Kampen

Project Berging van de IJsselkogge
Voorbereiding InframVestigia
Opdrachtgever Rijkswaterstaat
Disciplines Vergunningenmanagement
Looptijd mei 2014 – eind 2014

 

In 2011 werden tijdens de voorbereiding van het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel bij Kampen 3 scheepswrakken gevonden: een Aak-achtige, een Punter-achtige en een Koggeschip uit de 15e eeuw. De drie gevonden schepen zijn vermoedelijk bewust bij Kampen afgezonken om een van de geulen van de IJssel af te schermen tegen de stroming om zo de verzanding van de IJssel tegen te gaan.

Nader onderzoek in 2012 wees uit dat de vindplaats een bijzondere historische waarde heeft, zowel vanwege de archeologische als de historische betekenis van de vindplaats. Koggeschepen hebben namelijk een belangrijke rol gespeeld in het maritieme verleden van Nederland en met name voor Hanzesteden zoals Kampen. Met koggeschepen vond in de late middeleeuwen binnenlandse handel plaats met het achterland van de Rijn, maar ook internationaal werd via de Noord-, Oost- en Zuiderzee gehandeld in onder andere zout, wijn, graan en wol. De gevonden kogge benadrukt de rol dat Kampen in deze tijd een belangrijke handelsbasis vormde in Nederland. Daarnaast is het koggeschip uit de 15e eeuw bijzonder goed bewaard gebleven. Het bewust bezinken van het schip en het feit dat het wrak zich in zoetwater bevindt heeft hierin waarschijnlijk een grote rol in gespeeld.

Op de volgende pagina’s kunt u meer lezen over de achtergrond van het project Berging van de IJsselkogge en onze rol binnen het project:

Werken aan waterveiligheid op de IJsseldelta

Zorgvuldige projectvoorbereiding

Vergunningenmanagement als onderdeel van de voorbereiding

 

MENU