Missie & visie

De traditionele taakverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, maar ook binnen een project tussen planologen, projectontwikkelaars, adviseurs, onderzoekers en uitvoerders wordt steeds minder strikt. Vakgebieden lopen in elkaar over en nemen aanvullende rollen in ten opzichte van elkaar.

Onze visie is dat door een nauwe samenwerking tussen verschillende specialisten met een brede oriëntatie buiten hun vakgebied een team ontstaat dat vraagstukken vanuit een breder perspectief kan afwegen en zo op een efficiënte wijze tot innovatieve oplossingen kan komen. Onze doelstelling hierbij is het leveren van toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers, door het verenigen van verschillende vakgebieden, zoals milieu, ruimtelijke ordening, natuur en omgeving.

Om onze visie te kunnen uitdragen en onze voorgenomen kwaliteitsdoelstellingen te kunnen leveren werken wij met een kleine groep van hoog opgeleide en breed georiënteerde adviseurs en onderzoekers op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, vergunningen en omgeving. Dankzij deze combinatie zijn wij in staat “outside the box” te denken om zo tot creatieve en innovatieve oplossingen voor uw vraagstukken te komen. Kwaliteit, continuïteit en flexibiliteit zijn hierbij primaire waarden binnen onze organisatie, waarbij wij graag dat stapje extra voor onze opdrachtgevers zetten om een heldere kijk op milieu te bieden.

MENU