Nieuwe referentieprojecten geplaatst: Project Onderhoudscontract IJsseldelta en Twentekanalen en Project Compenserende Maatregelen Kierbesluit Goeree-Overflakkee Oost

Post 1 of 7

Sinds 15 maart 2016 loopt het project Compenserende Maatregelen Kierbesluit Goeree-Overflakkee Oost. Doordat de Haringvlietsluizen op een kier worden gezet zal het innamepunt van zoetwater bij het Zuiderdiep niet meer bruikbaar zijn vanwege verzilting. Als compensatie zal een nieuw innamepunt worden gecreëerd. ARA Adviesburo B.V. is sinds de uitvoeringsfase, in opdracht van GMB, betrokken bij dit project. ARA zorgt voor de ecologische begeleiding van de werkzaamheden die worden uitgevoerd door GMB.

Van oktober 2014 tot medio 2019 loopt het Onderhoudsprestatiecontract IJsseldelta en Twentekanalen voor meerjarig onderhoud aan de IJsseldelta en Twentekanalen. Binnen dit project worden allerlei werkzaamheden uitgevoerd om de veiligheid en het gebruik van de wateren te garanderen. Voor de aannemerscombinatie Van den Herik- BAM heeft ARA Adviesburo B.V. alle benodigde vergunningen, waarvoor de aannemerscombinatie verantwoordelijk is, aangevraagd.

Meer over deze en andere projecten kunt u lezen op de pagina referentieprojecten.

This article was written by Richard

MENU