Update Otter Challenge

Post 3 of 7

Eerder heeft u kunnen lezen dat ARA Adviesburo B.V. betrokken is bij de Otter Challenge welke inmiddels met een spetterende afsluiting en prijsuitreiking op 25 maart 2015 in Diergaarde Blijdorp is afgesloten.

De Otter Challenge is op 5 november 2014 van start gegaan en daagde ondernemers, natuurliefhebbers en anderen uit om met innovatieve ideeën te komen die de overlevings- en verspreidingskansen voor otters vergroten. Het doel is dat er in 2020 minstens 1000 otters in Nederland zijn. De Challenge was een onverwacht groot succes. In de ideation fase kwamen in totaal 57 ideeën binnen. Daarvan gingen 15 veelbelovende ideeën door naar de enrichement fase. Bij het maken van de selectie keek de pre-jury (met o.m. Patrick Bakelaar van ons bureau) vooral naar de positieve impact, de algemene haalbaarheid, de financiële onderbouwing, schaalbaarheid en de innovativiteit van de ideeën. Na de enrichement fase gingen vijf topideeën door naar de finale.

 

Het finale event

De finale vond uiteindelijk plaats op 25 maart in de haaienzaal van Diergaarde Blijdorp. Hier konden de vijf finalisten na maanden van voorbereiding, met behulp van een professionele pitchtrainer, hun plan presenteren aan de Otter Challenge eind-jury. Het was voor de eind-jury nog niet zo makkelijk om een winnaar aan te wijzen…

Dhr. Patrick Bakelaar van ons adviesbureau en een van de pre-juryleden zei in zijn interview in het NPO radio 1 programma Nu al wakker op 25 maart 2015 dat in principe alle finalisten op bepaalde vlakken winnaars waren. Elk idee heeft wel bepaalde elementen die goed zijn. De complexiteit voor de jury van de Otter Challenge lag er met name in om het idee te vinden dat in alle opzichten goed is. Op de vraag welk idee volgens hem het meest veelbelovend is vertelde Patrick, dat vooral gekeken moet worden naar plannen die een oplossing bieden voor doodsoorzaak nummer één onder de otters; het verkeer. Zo’n 80% van de otters overlijden als gevolg van aanrijdingen op auto(snel)wegen en is daarmee dan ook op dit moment de grootste bedreiging voor de overlevingskansen van otters in Nederland. Met de huidige populatie van 140 otters gaat het onder omstandigheden goed, sinds de jaren ’80 is vooral de waterkwaliteit sterk verbeterd en er is volop vis. Nederland heeft bij uitstek een goed leefgebied voor otters door haar natte ecosysteem. Het verkeer is echter nog een groot probleem. Vooral jonge ottermannetjes gaan op zoek naar nieuw territorium en moeten daarvoor vaak wegen oversteken. Het is dus belangrijk om plannen te maken die de otter helpen zich ongestoord van gebied naar gebied te begeven en daarmee hun overlevings- en verspreidingskansen vergroten.

De prijswinnaars

Andy Palmen won de finale van de Otter Challenge op 25 maart 2015 met zijn idee om een ottervriendelijke autoverzekering te implementeren. Met deze verzekering staat de autoverzekeraar per klant een gedeelte van de winst af aan investeringen in infrastructurele maatregelen voor de otter. Als verzekeraars investeren in het veiliger maken van wegen voor otters helpen zij direct mee om (schade door) aanrijdingen van otters te voorkomen, wat ook voordelen voor de verzekeraar biedt. Palmens plan moet er voor gaan zorgen dat Nederland 1000 otters telt in 2020. Hij kreeg 12.000 euro om zijn plan ten uitvoer te brengen.

De tweede prijs ging naar Thomas Arts. Zijn idee betreft een door Volkerrail ontwikkelde faunapassage, welke qua duurzaamheid, kostprijs en opties tot continue monitoring een goede plaats kan innemen bij het oplossen van de meest urgente knelpunten voor de verspreiding van de otter in Nederland.  Met deze tunnels onder de autosnelwegen wordt voorkomen dat de otter deze gevaarlijke wegen moet oversteken om zich te verspreiden. Ondanks dat de ottersafe specifiek is gericht op otters kunnen ook andere wildsoorten goed gebruik maken van de passage en kan de passage hier specifiek op ingericht worden. Het idee werd beloond met een bedrag van 3000 euro.

Het einde?

Officieel is de Otter Challenge ten einde gekomen. Voor de finalisten en met name de prijswinnaars is dit nu eigenlijk pas het begin. Voor de verdere ontplooiing hebben de finalisten via het platform en het draagvlak wat daaruit ontstond nu voldoende aanknopingspunten. De prijswinnaars kunnen met het geld dat zij hebben gewonnen en het aangeboden business development traject hun ideeën nog verder uit denken en realiseren. Om de financiële drempel voor de idee-eigenaren te verlagen krijgen zij ook hulp van financiële adviseurs. En wie weet, misschien telt Nederland straks in 2020 daadwerkelijk 1000 otters. Met dank aan de Otter Challenge en alle mensen die zich ervoor hebben ingezet!

 

This article was written by beheer

MENU