Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening regelt de bestemming en het gebruik van de gronden in Nederland. Van realisatie van nieuwe woonwijken, herstructurering van oude industriegebieden, nieuwe woon-werk locaties tot bescherming van natuurgebieden en landschappen, het valt allemaal onder de brede noemer van de ruimtelijke ordening.

Wanneer u als particulier of bedrijf te maken krijgt met ruimtelijke ordening kan ons bureau u op verschillende manieren van dienst zijn, zoals;

  • Wijzigingsplan bestemmingsplan
  • Voorbereiding herziening bestemmingsplan
  • Ruimtelijke onderbouwing voor omgevingsvergunning in afwijking
    met bestemmingsplan
  • Structuurvisies

Is het voor u onduidelijk of u te maken heeft met ruimtelijke ordening aspecten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

MENU