Omgeving en vergunningen

Geen enkel project is hetzelfde; ze lopen sterk uiteen in aard en complexiteit. Bij ieder project spelen daarom ook andere stakeholders, belangen en procedures een rol. De procedures omtrent omgeving en vergunningenmanagement zijn daarnaast vaak complex van aard en sterk onderhavig aan verandering.

Door de complexiteit, veelheid aan stakeholders en de onderlinge raakvlakken is omgevings- en vergunningenmanagement altijd maatwerk. Wat steevast bij ieder project terugkomt, is dat de omgeving er in een zo vroeg mogelijk stadium bij betrokken moet worden, zodat vergunningaanvragen tijdig en soepel verlopen, zodat zelfs ambitieuze projectplanningen behaald kunnen worden.

Wij beschikken over gedetaillleerde kennis van wet- en regelgeving en hebben uitgebreide ervaring met de coördinatie van alle benodigde procedures. Hiermee maken wij het complete proces van omgeving of vergunningenmanagement voor uw project inzichtelijk. Door tijdig het omgevings- en vergunningenmanagement voor uw project in kaart te brengen kan onvoorziene vertraging in het verkrijgen van toestemmingen, vergunningen en meldingen voorkomen worden. Zo kan bijvoorbeeld gewaarborgd worden dat voorbereidende activiteiten tijdig plaats kunnen vinden, zoals het kappen van bomen, verleggen van kabels en leidingen en uitvoering van vooronderzoeken. Daarnaast kan helder communiceren met stakeholders in de omgeving van uw project bijdragen aan het voorkomen van bezwaren en klachten op vergunningaanvragen en kunt u zich positief profileren in uw projectomgeving.

In een vroeg stadium van uw project kan ARA Adviesburo B.V. u ondersteunen in het vormgeven van uw omgevings- en vergunningenproces middels een stakeholders- en vergunningenanalyse. In deze analyse wordt vastgesteld met welke stakeholders, procedures en wetgeving u bij uw project te maken heeft en wordt geïnventariseerd welke vergunningen, meldingen en voorbereidende activiteiten voor uw project noodzakelijk zijn. Daarnaast maken wij hierbij wanneer gewenst een risicoanalyse om te bepalen hoeveel tijd voor de projectspecifieke procedures noodzakelijk is. Wij kunnen het omgevings- en vergunningenproces vervolgens nader vorm geven en voor u coördineren van start tot einde van uw project.

Heeft u specifieke vragen met betrekking tot omgeving- of vergunningenmanagement voor uw project of organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

MENU